Denna integritetspolicy behandlar sättet på vilket PhenQ inhämtar, använder, bevakar och avslöjar information som inhämtats från användare (en “användare”) av webbplatsen  https://phenq.se (”webbplatsen”). Denna integritetspolicy gäller webbplatsen och samtliga produkter och tjänster som tillhandahålls av PhenQ.

PERSONLIG,IDENTIFIERANDE INFORMATION

Vi kan inhämta personlig identifierande information från användare på flera sätt, inklusive men inte begränsat till när användare besöker vår webbplats, registrerar sig på webbplatsen, beställer produkter, fyller i ett formulär, svarar på en undersökning, prenumererar på nyhetsbrevet, och i samband med våra aktiviteter, tjänster, funktioner eller information på webbplatsen. Användare kan ombes uppge namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, och kreditkortsinformation.
Användare kan besöka vår webbplats anonymt.
Vi inhämtar endast personlig identifierande information från användare om de frivilligt uppger denna för oss. Användare kan neka till att uppge personlig identifierande information, men det kan förhindra dem från att delta i vissa aktiviteter på webbplatsen.

ICKEPERSONLIG IDENTIFIERANDE INFORMATION

Vi kan inhämta ickepersonlig identifierande information om våra användare när de interagerar med vår webbplats. Ickepersonlig identifierande information kan inkludera typen av webbläsare, typen av dator, och teknisk information om användarens sätt att ansluta till webbplatsen, till exempel operativsystem och internetleverantören och liknande information.

WEBBLÄSARENS COOKIES

Vår webbplats använder ”cookies” för att förbättra användarupplevelsen. Webbläsaren placerar cookies på hårddisken för att spåra och lagra information om dem. Användaren kan ändra webbläsarens inställningar så att den inte tillåter cookies, eller meddela dig när cookies skickas. Detta kan leda till att delar av webbplatsen inte fungerar ordentligt.
Hur vi använder inhämtad information:

PhenQ inhämtar och använder användarens personliga information i följande syften:

 • Att förbättra kundservice
  Din information hjälper oss besvara dina meddelanden till kundservice och support på ett mer effektivt sätt
 • Att anpassa användarupplevelsen
  Vi kan använda information för att förstå hur våra användare som grupp använder tjänsten och resurserna på webbplatsen.
 • Att förbättra webbplatsen
  Vi strävar ständigt efter att förbättra vår webbplats baserat på den information och feedback vi mottar från dig.
 • Att hantera transaktioner
  Vi kan använda den information användare uppger när de lägger en beställning för att hantera beställningen. Vi delar inte denna information med tredje part förutom när så behövs för att tillhandahålla tjänsten.
 • Att administrera tävlingar, kampanjer, undersökningar eller andra funktioner
  För att skicka användare information de godkänt att motta om ämnen vi tror kan intressera dem
 • Att skicka periodiska mejl
  E-postadressen användare uppger vid beställningar kommer endast användas för att skicka information om beställningen. Den kan även användas för att besvara frågor och/eller andra meddelanden. Om användaren bestämmer sig för detta kommer denne motta e-post gällande företagsnyheter, uppdateringar, relaterade produkter eller serviceinformation, etc. Om användaren vill avprenumerera från framtida mejl kan denne följa de detaljerade instruktionerna för avprenumeration i varje mejl, eller kontakta oss via webbplatsen.

HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION

Vi vidtar lämpliga åtgärder gällande inhämtning, lagring, hantering och säkerhet för att skydda din information mot oauktoriserad tillgång, ändring, avslöjande eller förstörelse. Dessa åtgärder omfattar din personliga information, ditt användarnamn och lösenord, transaktionsinformation, och data som lagras på webbplatsen.
Utbyte av känslig och privat information mellan webbplatsen och dess användare sker via en SSL-krypterad kanal och skyddas med digitala signaturer. Webbplatsen uppfyller PCI:s krav för sårbarhet för att skapa en så säker miljö som möjligt för våra användare.

DELA PERSONLIG INFORMATION

Vi säljer, byter, eller hyr inte ut användares personliga identifierande information. Vi kan dela allmän demografisk information som inte är kopplad till personlig identifierande information om besökare och användare med våra affärspartner, pålitliga dotterbolag, och reklampartners i ovan nämnda syften.
Vi kan använda tjänsteleverantörer från tredje part för att driva vår verksamhet och webbplatsen eller för att administrera aktiviteter å våra vägnar, till exempel nyhetsbrev eller undersökningar. Vi kan dela din information med sådan tredje part i dessa syften förutsatt att du gett oss tillstånd att göra detta.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

PhenQ kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Datumet för uppdateringen kommer att stå längst ner på denna sida. Vi uppmanar användare att kontrollera denna sida och upptäcka ändringar för att fortsätta vara informerade om hur vi skyddar den personliga information vi inhämtar. Du ansvarar för att granska denna integritetspolicy och uppmärksamma ändringar.

DITT GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

När du använder webbplatsen godkänner du denna integritetspolicy samt användarvillkoren. Om du inte godkänner denna policy bör du inte använda webbplatsen. Din användning av webbplatsen efter att denna policy har ändrats innebär att du godkänner ändringarna.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy, webbplatsens hantering, eller din interaktion med webbplatsen, kan du kontakta oss via e-post till: support@phenq.com.